Taiteilijaeläke

Apurahan hakuajat: 

1.9.2016 - 30.9.2016
1.9.2017 - 2.10.2017
1.9.2018 - 2.10.2018

Huom! Paperihaku - hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä!

Kenelle
Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta. Erityiseksi syyksi katsotaan terveydentilasta johtuva pysyvä työkyvyttömyys.Millä perusteella

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Eläkkeen myöntäminen perustuu harkintaan, jossa arvioidaan ja vertaillaan hakijoiden taiteellista toimintaa. Tätä varten Taiteen edistämiskeskus pyytää hakemuksista valtion taidetoimikunnilta lausunnon.Minkä suuruinen
Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää valtion talousarvioon tarkoitusta varten otetun määrärahan rajoissa. Vuonna 2016 eläkkeitä oli myönnettävänä yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä.Eläke on veronalaista tuloa ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Vuonna 2016 täysi eläke on 1 328,69 euroa ja osaeläke siitä puolet 664,35 euroa.

Eläke voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän (1 328,69 euroa kuukaudessa).   

Osaeläke voidaan myöntää, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän 1 328,69 euroa kuukaudessa, mutta jäävät alle 2 657,38 euroa kuukaudessa.

Jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät 2 657,38 euroa ei eläkettä myönnetä.

Aikaisemmin myönnetty osaeläke voidaan korottaa täydeksi eläkkeeksi eläkkeensaajan hakemuksesta, jos eläkkeen saajan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle 1 328,69 euroa kuukaudessa.

Lomakkeet ja hakuohjeet täältä

http://www.taike.fi/fi/web/musiikki/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/vie...