Taike: Taiteilija-apurahat

Apurahan hakuajat: 

1.3.2016 - 31.3.2016
1.3.2017 - 31.3.2017
1.3.2018 - 31.3.2018

 

Hakuilmoitus

Hakuaika

01.03.2016 - 31.03.2016
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00

Apurahoja voi ylläolevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

 

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

 

Kenelle

Valtion taidetoimikunnat myöntävät vuosittain viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotisia taiteilija-apurahoja eri alojen ammattitaiteilijoille ja taiteenalojen arvostelijoille. Myönnettävien apurahojen määrät ja apurahojen pituudet vaihtelevat taiteenaloittain.

Elokuvan, kirjallisuuden ja musiikin alalla on lisäksi jaettavissa tänä vuonna erityisen ansioituneille taiteilijoille kullakin taiteenalalla kaksi kappaletta 10-vuotisia taiteilija-apurahoja, jotka voidaan myöntää myös 5-vuotisina. Kyseisen apurahan saajalla on apurahakauden ajan oikeus käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä. Kirjallisuuden apurahoja jaetaan kirjailijoille ja kaunokirjallisuuden kääntäjille.

Taiteen edistämiskeskus suosittaa, että hakemus jätetään vain yhdelle taiteenalalle.

Monialaisella tarkoitetaan useita eri taiteenaloja yhdistävää, poikkitaiteellista toimintaa, joka ei sovellu minkään yksittäisen taiteenalan alle.

Mihin tarkoitukseen

Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn.
Se voidaan myöntää ammattitaiteilijalle myös opintoihin ja jatkokoulutukseen, ei kuitenkaan alan perusopintoihin.
 

Minkä suuruinen

  • Apuraha voidaan myöntää ½-, 1-, 3- tai 5-vuotisena seuraavan kalenterivuoden alusta. Elokuvan, kirjallisuuden ja musiikin alalla on lisäksi jaettavissa kullakin taiteenalalla kaksi kappaletta 10-vuotisia taiteilija-apurahoja.
  • Puolivuotinen taiteilija-apurahakausi on mahdollista aloittaa tammikuussa tai heinäkuussa. Apurahakausi alkaa tammikuussa, ellei apurahan saaja ilmoita aloittavansa apurahakauttaan heinäkuussa.
  • Apurahan suuruus on 1.2.2016 alkaen 1 692,45 euroa
  • Apuraha sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden.
  • Apuraha maksetaan kuukausittain.

Lisätietoa vuodelle 2016 myönnetyistä taiteilija-apurahoista ja eri alojen apurahakiintiöstä

Mitä liitteisiin

  • Liitä hakemukseesi ansioluettelo (pdf|doc|docx).
  • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Huomaathan, että yhden liitteen enimmäiskoko on 2 Mb.

Visuaalisten alojen hakijoiden tulee liittää lisäksi hakemukseensa 1-3 teoskuvaa (enintään 2 Mb).

Suosittelemme tallentamaan kuvat ja kuvatiedot yhdeksi tiedostoksi. Yhden liitteen maksimikoko on 2 Mb. Kuvaliitteitä katsotaan ensisijaisesti tietokoneen ruudulta.

Voit vaihtoehtoisesti tallentaa myös erilliset kuva- ja kuvaluettelotiedostot. Nimeä erilliset kuvaliitteet teoksen nimellä. Video- tai muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi sähköisessä asioinnissa toimittaa hakemuksen liitteinä. Paperilomakkeella haettaessa video- tai muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa hakemuksen liitteinä. Myös postitse toimitetut liitteet tallennetaan myöhemmin sähköiseen arviointijärjestelmään, joten yhden liitteen maksimikoko on 2Mb. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.
 

Millä perusteella

Päätökseen vaikuttavat muun muassa
• hakijan aikaisempi taiteellinen toiminta
• työsuunnitelma, joka kattaa koko haetun apurahakauden.

Lue lisää päätöksenteon perusteista.

Erityisehdot

Apurahan saajan on
• luovuttava päätoimisesta palkatusta työstä apurahakauden ajaksi
• tehtävä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä
• otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan alkamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi

Apurahaa ei voida myöntää, jos

• hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.

• hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista määräaikaan mennessä.

Taiteen edistämiskeskus valvoo apurahan käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa. Apurahaan sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) sekä lakia (734/1969) ja asetusta (845/1969) valtion taiteilija-apurahoista.

Hakemus postin välityksellä

Apurahaa voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Päätökset taiteilija-apurahoista tehdään syyskuun loppuun mennessä. Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen.

Lisätiedot
p. 0295 330 700
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi