Svenska kulturfonden

Apurahan hakuajat: 

1.11.2013 - 30.11.2013
1.11.2014 - 30.11.2014
1.11.2015 - 30.11.2015
1.11.2016 - 30.11.2016
1.11.2017 - 30.11.2017
1.11.2018 - 30.11.2018

Svenska kulturfondens uppgift är alltså att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier  och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Dessutom hjälper fonden till att utveckla projektidéer och tar också själv initiativ till och bereder projekt inom fondens verksamhetsområden.

http://www.kulturfonden.fi/sv/ansokningar/ordinarieansokan/