Nordisk kulturfond

Apurahan hakuajat: 

3.10.2016
1.1.2018 - 30.9.2018
Projektituki
 
Varsinaista projektitoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin rahasto on tehnyt päätöksensä ja olet saanut vastauksen.
 
Hakuajat 2018
 

1. helmikuuta klo 23.59  Tanskan aikaa (UTC + 1)

2. toukokuuta klo 23.59 Tanskan aikaa

1. lokakuuta klo 23.59 Tanskan aikaa

Vastaus tulee 7 viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen. 

 

Verkkohakemus käsitellään kulloiseenkin määräaikaan mennessä vain, mikäli se on lähetetty Omalta sivulta viimeistään klo 12.00 Tanskan aikaa (UTC+1). Hakemus kannattaa kuitenkin lähettää hyvissä ajoin. Huomaa, että sihteeristö vastaa hakemuksia koskeviin kysymyksiin vain toimistoaikana.

Projektissa täytyy olla mukana vähintään kolme Pohjoismaata: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.
 
Projektissa täytyy olla taiteellista tai kulttuurista sisältöä.
 
Hakemusten keskeisiä arviointikriteerejä ovat pohjoismainen osallistuminen ja ankkurointi sekä projektien laatu ja vaikuttavuus. Täällä voit perehtyä vaatimuksiin, joita Pohjoismainen kulttuurirahasto asettaa projekteille ja hakemuksille. Lisäksi voit lukea hakemusten arvioinnista. Kunnollinen perehtyminen helpottaa muodollisten vaatimusten täyttämistä ja säästää aikaa.