Music Finland Teosvientituki

Apurahan hakuajat: 

1.5.2017 - 31.8.2017
1.1.2018 - 31.10.2018

Teosvientituki

Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistämisen ja teosviennin strategisia investointeja. Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja kustantajia toteuttamaan erilaisia teosvientihankkeita. Niitä ovat esim. tekijän uran kannalta merkittävät co-write- ja tapaamismatkat tai säveltäjän verkostoitumismatkat omien teostensa kantaesityksiin.

Hakuajat: 15.1.2018, 15.4.2018, 15.8.2018, 15.10.2018