Music Finland Teosvientituki

Apurahan hakuajat: 

1.5.2017 - 31.8.2017

Teosvientituki

01.05.2017 – 31.08.2017

 

Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistämisen ja teosviennin strategisia investointeja. Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja kustantajia toteuttamaan erilaisia teosvientihankkeita. Niitä ovat esim. tekijän uran kannalta merkittävät co-write- ja tapaamismatkat tai säveltäjän verkostoitumismatkat omien teostensa kantaesityksiin.