Kansan sivistysrahasto

Apurahan hakuajat: 

1.8.2017 - 31.8.2017
1.11.2015 - 31.12.2015
1.11.2016 - 31.12.2016
1.8.2017 - 31.8.2017
1.8.2018 - 31.8.2018

Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Lääke- ja terveystieteelliseen tutkimustyöhön emme valitettavasti pysty apurahoja ohjaamaan.

Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan
apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Apurahamme rahoitetaan merkkipäiväkeräysten, muistamispalvelujen, Kulttuurilahjan, lahjoitusten,
testamenttien ja pääomamarkkinoiden tuotoilla.

 

http://www.sivistysrahasto.fi/apuraha