Aktiiviset apurahat

1.11.
2013
-
30.11.
2013

Svenska kulturfondens uppgift är alltså att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier  och...

1.1.
2017
-
31.1.
2019
Hakuajat Hakuaika päättyy kunakin hakupäivänä klo 24.

Äänitetuotantotuki

1. 31.1. mennessä
2. 30.4. mennessä
3. 31.8....