JAPA on nyt Musiikkiarkisto

 
Julkaistu 28.2.2017

Arkistomme käyttää tästä lähtien nimeä ”Musiikkiarkisto”. JAPA jää historiaan. Musiikkiarkiston toiminnan linjaukset pysyvät entisenlaisina eli keskitymme jatkossakin keräämään, tallentamaan ja saattamaan käyttöön kaikenlaista suomalaiseen musiikkiin liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta. Myös kannatusyhdistyksen nimi säilyy ennallaan.

 

Juha Henriksson
arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto